PAINEILMAJÄRJESTELMÄN VUOTOKARTOITUS

Pienetkin paineilmavuodot tuovat paljon ylimääräisiä kustannuksia!
Vuodon suuruus riippuu reiän koosta ja järjestelmän paineesta, mutta pienetkin vuodot aiheuttavat tuhansien eurojen ylimääräiset kustannukset vuodessa. Teollisuuslaitoksista löytyy yleensä kymmenittäin erikokoisia vuotokohtia.


Pneumatec tarjoaa asiakkailleen tehokkaan palvelun paineilmavuotojen paikallistamiseksi

Teollisuuslaitoksen vuotojen osuus paineilman kokonaismäärästä on tavallisesti 10-30 %. Näin ollen helpoin tapa saada säästöjä on paikallistaa vuodot ja eliminoida ne. Vuotokartoituksen avulla asiakas saa tarkan raportin vuotokohteista, jotka helpottavat erilaisiin huoltotoimenpiteisiin varautumista.


Vuotokartoitus suoritetaan ultraäänimittauksella


Suuntaismikrofonin avulla pystytään paikallistamaan vuotokohteet normaalin tuotannon aikana jopa kymmenien metrien päästä vuotokohteesta. Vuotomittarin antamilla arvoilla voidaan päätellä vuodon suuruusluokka ja kriittisyys.


Pneumatecin vuotokartoitus pähkinänkuoressa

- Läpikäymme paineilmaverkoston
- Etsimme paineilmavuodot käyttäen apunamme laadukasta vuotojenetsintälaitteistoa
- Dokumentoimme ja valokuvaamme löydetyt vuodot
- Annamme helppolukuisen raportin, josta käy ilmi löydetyt vuodot, vuototaso kuluineen sekä muut huomiot ja korjausehdotukset.


TUTUSTU RAPORTOINTIIN!


Jokaisen kartoituksen yhteydessä jätämme asiakkaalle helppolukuisen raportin, josta näkee nopeasti vuotokohdat ja niiden kriittisyyden. Raportista käy ilmi myös vuotojen tuomat kustannukset vuositasolla. Jokainen vuotokohta on selkeästi merkitty ja sekä valokuvattu raporttiin. Alla näet esimerkkejä tarroitetuista ja valokuvatuista vuotokohdista. Voit myös tarkastella vuoto- ja verkostoraportteja (pdf) sivulinkeistä oikealta.